Отчети за изпълнение на бюджета

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.01.2023 г. - 15/02/2023г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.01.2022 г. - 22/02/2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 28.02.2022 г. - 17/03/2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.03.2022 г. - 18/04/2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за I-во тримесечие на 2022 г - 10.05.2022 Г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.04.2022 г. - 30/05/2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.05.2022 г. - 14/06/2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.06.2022 г. - 21/07/2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за II-ро тримесечие на 2022 г - 04.08.2022 Г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.07.2022 г. - 11/08/2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.08.2022 г. - 27/09/2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.09.2022 г. - 14/10/2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за III-то тримесечие на 2022 г - 28.10.2022 Г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.10.2022 г. - 16/11/2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.11.2022 г. - 23/12/2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.12.2022 г. - 20/01/2023г.

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2021 г. 13/10/2022г.

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково за периода 01.01.-31.12.2021 г. приет от Общински съвет- Гурково 13/10/2022г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.01.2021 г.  17/02/2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 28.02.2021 г.  19/03/2021г

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.03.2021 г.  19/04/2021г

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за I-во тримесечие на 2021 г - 10.05.2021 Г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.04.2021 г.  17/05/2021г

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.05.2021 г. - 15.06.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.06.2021 г.- 19.07.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за II-ро тримесечие на 2021 г -03.08.2021 г. 

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.07.2021 г.- 07.09.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.08.2021 г.- 29.09.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.09.2021 г.-21.10.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за III-то тримесечие на 2021 г -03.11.2021 г. 

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.10.2021 г.-26.11.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.11.2021 г.-14.12.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.12.2021 г.-02.02.2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за IV-то тримесечие на 2021 г -11.03.2022 г. 

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2020 г. 27/10/2021г.

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково за периода 01.01.-31.12.2020 г. приет от Общински съвет- Гурково 27/10/2021г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.01.2020 г.  14/02/2020

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 29.02.2020 г.  16/03/2020

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.03.2020г.   27/04/2020

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за I-во тримесечие на 2020 г

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.04.2020г  26/05/2020

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.05.2020г  23/06/2020

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.06.2020г. 13/07/2020

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.07.2020г. 14/08/2020

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.08.2020г.  11/09/2020

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за II-во тримесечие на 2020 г 04/08/2020

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.09.2020г.  19/10/2020

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31/10/2020   11.11.2020

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за 3-то тримесечие на 2020- 11.11.2020г г

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30/11/2020   23.12.2020

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2019 г. 19/08/2020

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково за периода 01.01.-31.12.2019 г. приет от Общински съвет- Гурково 19/08/2020

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.01.2019 г.      15/02/2019

Отчет за изпълнението на  бюджета на Община Гурково към 28.02.2019 г.  18/03/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.03.2019 г.   15/04/2019

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за I-во тримесечие на 2019 г. 30/04/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.04.2019 г.    15/05/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.05.2019 г.    18/06/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.06.2019 г.    17/07/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за II-то тримесечие на 2019 г. 29/07/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.07.2019 г.  09/08/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.08.2019 г.  18/09/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.09.2019 г.   21/10/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за III-то тримесечие на 2019 г.  04/11/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.10.2019 г. 11/11/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.11.2019 г.  13/12/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.12.2019 г.  04/02/2020

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за IV-то тримесечие на 2019г - 28.02.2020г.

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2018 г.

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2018 г. публикуван на 2019-07-30
Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково за периода 01.01.-31.12.2018 г. приет от Общински съвет- Гурково публикуван на 2019-07-30

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.01.2018 г.

публикувано на 2018-02-12

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 28.02.2018 г.

публикувано на 2018-03-13

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.03.2018 г.

публикувано на 2018-04-13

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за I-во тримесечие на 2018 г.

публикувано на 2018-04-27

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.04.2018 г.

публикувано на 2018-05-11

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.05.2018 г.

публикувано на 2018-06-11

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.06.2018 г.

публикувано на 2018-07-19

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за II-ро тримесечие на 2018 г.

публикувано на 2018-07-27

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.07.2018 г.

публикувано на 2018-08-13

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.08.2018 г.

публикувано на 2018-09-17

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.09.2018 г.

публикувано на 2018-10-15

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за III-то тримесечие на 2018 г.

публикувано на 2018-10-30

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.10.2018 г.

                                                                                                                                                                                                                   

публикувано на 2018-11-14

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.11.2018 г.

публикувано на 2018-12-14

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.12.2018 г.

публикувано на 2019-01-17

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за IV -то тримесечие на 2018 г.

публикувано на 2019-02-27

 

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2017 г.

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2017 г. публикуван на 2018-10-25
Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково за периода 01.01.-31.12.2017 г. приет от Общински съвет- Гурково публикуван на 2018-10-25

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2017 г.

 Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.01.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         публикуван на 2017-02-10                  
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 28.02.2017 г. публикуван на 2017-03-08
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.03.2017 г. публикуван на 2017-04-10
Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за I-во тримесечие на 2017 г. публикуван на 2017-04-24
Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.04.2017 г. публикуван на 2017-05-09
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.05.2017 г. публикуван на 2017-06-09
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.06.2017г. публикуван на 2017-07-12
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за II-ро тримесечие на 2017 г. публикуван на 2017-07-24
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.07.2017г. публикуван на 2017-08-09
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.08.2017 г.

публикуван на 2017-09-11

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.09.2017 г.

публикувано на 2017-10-12

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за III-то тримесечие на 2017 г.

публикувано на 2017-10-24

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.10.2017 г.

публикуван на 2017-11-10

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.11.2017 г. публикуван на 2017-12-12
Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.12.2017 г. публикуван на 2018-01-12
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за IV-то тримесечие на 2017 г. публикувано на 2018-02-14

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2016 г.

 Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурков за периода 01.01.-31.12.2016г.

                                                                                                                                                                                                                                           

публикуван на 2017-06-09

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково за периода 01.01.-31.12.2016 г. приет от Общински съвет- Гурково

публикуван на 2017-06-09


Отчети за изпълнението на бюджета на Община Гурково за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-01-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 29-02-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-03-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-04-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-05-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-06-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-07-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-08-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-09-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-10-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-11-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-12-2016 г.   2017-01-20

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково 01.01-31.12.2016 г. 2017-01-20

 

.rar

.rar

05.2021.rar

м.10.rar

3то трим.rar

.rar

МЕНЮ