Читалища

Народно читалище „Войвода Генчо Къргов – 1920” в гр. Гурково:

  • Библиотека - с над 30 хил.тома библиотечен фонд
  • Музейно етнографска сбирка
  • Фото – галерия – снимки от живота на общината от миналото до днес
  • Художествена самодейност – с 14 състава и групи

Народно читалище ” Изгрев – 1924 ” в с Паничерево

  • Библиотека - с над 11 хил.тома библиотечен фонд
  • Художествена самодейност – с 5 състава и групи

Народно читалище „ Неделчо Попов – 1939 ” в с. Конаре

  • Библиотека - с над 3 хил.тома библиотечен фонд
  • Художествена самодейност – с 3 състава и групи

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 ГОДИНА

МЕНЮ