COVID-19

Уважаеми съграждани, представители на бизнеса и професионалните организации!
Тежката ситуация, в която се намира страната, и реалните рискове за всеки от нейните граждани налагат спешни мерки за ограничаване на разпространението на заразата COVID-19 . Част от тях са свързани със закупуването на необходимите предпазни средства, консумативи, облекла за създаване на условия за адекватни действия от страна на лекарите, медицинските сестри, фелдшерите, санитарите, социалните работници, служители от администрацията и всички други наши съграждани, чието професионално призвание им отрежда най-тежката, най-опасната и най-отговорна роля в човешкото противодействие на пандемията. Част от възрастните, болни и други групи социалноуязвими хора също се нуждаят от нашата подкрепа. В тези нелеки дни на тревожна неизвестност дарените от вас средства, наред с чисто финансовата си стойност, биха придобили и високата морална стойност на хуманния жест, показващ силата на човешката съпричастност.
Нека покажем нашата солидарност като общество и заедно да спечелим борбата срещу заразата.
ИСКАТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ?
Всеки, който желае да дари пакитирани стоки и храни, маски, защитни облекла, дезинфектанти и други, трябва да се свърже с Общинския кризисен щаб на тел.: 04331/2260; 0885555869; 0885555325
Община Гурково обявява следната дарителска сметка, по която граждани и фирми могат да преведат суми, които ще бъдат използвани единствено за подпомагане на Домашен социален патронаж, възрастните и нуждаещите се граждани на общината.
Банкова сметка на Община Гурково в Централна кооперативна банка АД, клон Стара Загора, офис Гурково
IBANBG88 CECB 9790 8463 6980 00
BIC CECBBGSF
КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 51 00
Основание за плащане: Дарение - коронавирус
Общинският кризисен щаб на Гурково изказва благодарност на всички дарители за съпричастността им в настоящия труден момент. На интернет страницата на общината ще се публикува списък на всички дарители, който ще бъде допълван ежедневно.


СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ

Мариан Г. Цонев - Кмет на град Гурково - Финансова помощ в размер на 500лв.

ФИРМА "РОНИ - 15"ООД ГРАД ГУРКОВО - 100 БР. МАСКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА

ФИРМА "БУЛМЕТАЛ" АД ГРАД ГУРКОВО - 1000 БР. ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ

ФИРМА ЕТ "СИДЕКА - Д. ДЕНЕВ" ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 100лв.

ФИРМА "БУЛГАРПЛАСТИК" ЕООД ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 500лв.

ФИРМА "СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУП 2" ЕООД - ПЛОВДИВ - Чрез съдействието на НСОРБ - 18бр. Дезинфектант за ръце

ФИРМА "БУЛМЕТАЛ" АД ГРАД ГУРКОВО - 43 187 броя консерви, на стойност 62 189,28лв.

ФИРМА ЕТ "ПАВЕЛ ЧАНОВ" - ГРАД СОФИЯ - Финансова помощ в размер на 500лв.

ФИРМА ЕТ "АКТИВ" ДЕНКА НИКОЛОВА ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 200лв.

Мартин С. Христов с. Дворище - Финансова помощ в размер на 250лв.

ФИРМА "КОХАБ" ЕООД ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 500лв.

Павел К. Иванов - гр. Гурково - Финансова помощ в размер на 100лв.

ФИРМА "ДЪБЧЕТО" ЕООД - ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 150лв.

ФИРМА "ТОДОРОВИ 2012" ООД - ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 100лв.

Младен Д. Михнев - гр. Гурково - Финансова помощ в размер на 100лв.

ФИРМ "БОБИВАН СИ" ООД - ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 200лв.

Добринка Д. Кръстева - гр. Гурково - Финансова помощ в размер на 100лв.

ФИРМА "ВИГАЛЕКС" - ГРАД СОФИЯ - Финансова помощ в размер на 1000лв.

ЗК "СЪГЛАСИЕ" - СЕЛО КОНАРЕ - Финансова помощ в размер на 500лв.

ФИРМА "ДЕНИКО-57" ЕООД - ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 50лв.

12 Служители Общинска администрация - гр. Гурково - Финансова помощ в размер на 220лв.

Д-р Пенка П. Шошева - гр. Гурково - Финансова помощ в размер на 200лв.

Йордан С. Митев - с. Паничерево - Финансова помощ в размер на 100лв.

Атанас Славчев Атанасов - гр. Гурково - финансова помощ от 100лв.

Стефан Раднев - гр. Гурково - 40 БР. МАСКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА

Анета Попова - ЕТ МАГНЕЛ - с.Паничерево - Финансова помощ в размер на 150лв.

ФИРМА "СИРК" - ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 1000лв.

ФИРМА ЕТ "НАСКО ИВАНОВ" - ГРАД НИКОЛАЕВО - Финансова помощ в размер на 50лв.

Иван Ст. Иванов  -гр. Гурково - Финансова помощ в размер на 500лв.

"АВИЦЕНА" ЕООД - ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 300лв.

"ГЕРА" ЕООД - ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 100лв.

"РЕНИ - ХРИС" ЕООД - ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 500лв.

ЧПК "ПРОГРЕС" АД - ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 100лв.

Райчо Кр. Юлиянов - гр. Казанлък - Финансова помощ в размер на 200лв.

КАФЕ АПЕРАТИВ "ОАЗИС" ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 100лв.

СУ " ХР. СМИРНЕНСКИ" ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 800лв.

"КАМКО - К99" ГРАД ГУРКОВО - Финансова помощ в размер на 500лв.

„ГРАЦИЯ ЦОНЕВА” ЕООД, град Гурково - Финансова помощ в размер на 5 000лв за закупуване на хранителни продукти за нуждите на домакинствата

„АСФА” ООД, с. Ръжена - Финансова помощ в размер на 10 000лв. за закупуване на хранителни продукти за нуждите на домакинствата

Тотка Петкова - заместник-кмет на Община Гурково - Финансова помощ в размер на 200лв.

Стефка К. Банкова - гр. Гурково - Финансова помощ в размер на 300лв.

Гочо Д. Гочев - председател на Общински съвет - град Гурково - Финансова помощ в размер на 300лв.

Заповед № З-295 / 15.06.2020г.pdf

Заповед № З-296 / 15.06.2020г.pdf

Запове № РД-01-331/12.06.2020г. на Министъра на здравеопазването.pdf

Заповед № РД-01-337/13.06.2020г. на Министъра на здравеопазването.pdf

Заповед №314/23.06.2020г..doc

Заповед №316/23.06.2020г..doc

Заповед № РД-01-369/30.06.2020г на Министъра на здравеопазването.pdf

Заповед № РД-01-370/30.06.2020г на Министъра на здравеопазването.pdf

заповед № З-44/29.01.2021г.pdf

Заповед № З-327 / 01.07.2020г.pdf

заповед № З-43/29.01.2021г.pdf

Заповед № З-328 / 01.07.2020г.pdf

Заповед на Министъра на здравеопасването №РД-01-856/19.10.2021 г..pdf

Заповед № З-339 / 10.07.2020.pdf

Заповед РД-01-399 - 12.07.2020 на Министъра на Здравеопазването.pdf

З-340 - 13.07.2020.pdf

Заповед №РД-01-403 / 15.07.2020 на Министъра на Здравеопазването.pdf

Заповед № РД-01-402 / 15.07.2020 на Министъра на здравеопазването.pdf

ПРЕПОРЪКИ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА.pdf

Заповед № З-350 / 16.07.2020г.pdf

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУСА.pdf

Заповед № З-351 / 16.07.2020г.pdf

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА.doc

.doc

ТЕЛЕФОН ЗА ЗАЯВКИ.doc

Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021.docx

ЗАПОВЕД № З-147.pdf

ПРИЗИВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО.pdf

заповед №З-91/01.03.2021.pdf

заповед.pdf

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ!.doc

Заповед на Министъра на здравеопазването - 31.07.2020г..pdf

Заповед на Министъра на здравеопазването - 31.07.2020г..pdf

ЗАПОВЕД ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ -26.01.2022Г..pdf

З-371/31.07.2020г..pdf

З-372/31.07.2020г..pdf

ЗАПОВЕД РД-01-87/16.03.2021.pdf

заповед №173/18.03.2021.pdf

заповед №119/17.03.2021г..pdf

Заповед № РД-01-100 / 01.04.2020г. на Директор РЗИ - Стара Загора.pdf

З-198.pdf

З-199.pdf

заповед РД-01-194/30.03.2021.pdf

.pdf

ЗАПОВЕД №рд-01-217/14.04.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.pdf

заповед №РД-01-220/08.04.2021.pdf

заповед №З-162#1/09.04.2021г..pdf

Заповед № РД-01-242 / 28.04.2020г. на Министъра на здравеопазването.pdf

Заповед № З-231 / 04.05.2020г..pdf

Заповед № З-229/02.05.2020г.pdf

Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-240/16.04.2021.pdf

Заповед № З-218 / 27.04.2020г..pdf

Заповед № З-217 / 27.04.2020г.pdf

Заповед № З-198.pdf

Заповед № З-190 / 07.04.2020г.pdf

Заповед № З-170/26.03.2020г.pdf

Заповед № З-164/23.03.2020г.pdf

Заповед № З-163/23.03.2020г.pdf

Заповед № З-162/23.03.2020г.pdf

Заповед № З-161.pdf

ЗАПОВЕД № З-160..pdf

ЗАПОВЕД № З-159.pdf

ЗАПОВЕД З-153/16.03.2020.pdf

ЗАПОВЕД З-116.pdf

Zapoved З-133/09.03.2020.pdf

ЗАПОВЕД № З-146.pdf

ЗАПОВЕД З-158/20.03.2020.pdf

ЗАПОВЕД З-156/18.03.2020.pdf

ЗАПОВЕД З-144/13.03.2020.pdf

ЗАПОВЕД З-145/13.03.2020.pdf

ЗАПОВЕД З-143/13.03.2020.pdf

ЗАПОВЕД РЗИ -22.07.2022г..doc

ЗАПОВЕД З-117.pdf

Заповед № З-233 / 05.05.2020.pdf

ЗАПОВЕД №З-442/30.09.2020г..pdf

ЗАПОВЕД №З-443/30.09.2020.pdf

Заповед № З-240/11.05.2020г..pdf

Заповед № З-242/12.05.2020г..pdf

заповед №РД-11-373/27.05.2021г..pdf

заповед №РД-01-375/27.05.2021г..pdf

Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на министъра на Здравеопазването.pdf

Заповед № РД-01-263 / 14.05.2020г. на министъра на Здравеопазването.pdf

Заповед № З-249/15.04.2020г..pdf

Заповед № З-250/14.05.2020г.pdf

Заповед № З-251/15.05.2020г.pdf

Заповед № З-254 / 20.05.2020г..pdf

Информирано съгласие - Детски градини.pdf

Мерки за организиране на дейността в детските градини и детските ясли.pdf

МОН - Детски градини.pdf

Заповед № З-265/27.05.2020г.pdf

Заповед №З-474/22.10.2020г..pdf

Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-609/21.10.2020г..pdf

Заповед на министъра от 22.10.2020г..pdf

Заповед № РД-01-626 / 27.10.2020г. на министъра на Здравеопазването.pdf

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 28.10.2020 .docx

ЗАПОВЕД №484/28.10.2020.doc

ЗАПОВЕД РД-01-646/29.07.2021 г..pdf

ЗАПОВЕД РД-01-646/29.07.2021 г..pdf

ЗАПОВЕД №РД-01-647/29.07.2021.pdf

ЗАПОВЕД РД-01-712/19.08.2021 г..pdf

Заповед №РД-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.pdf

Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.docx

Заповед №РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.pdf

Заповед №З-516 от 30.11.2020 г. на Кмета на Община Гурково.doc

ЗАПОВЕД-МЕРКИ 02.09.2021г..pdf

МЕНЮ