Декларации по ЗПУКИ

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12 т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за Мандат 2015 -2019 г. от 29.09.2016 г..pdf

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за Мандат 2015 -2019 г..pdf

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12 т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за Мандат 2015 -2019 г..pdf

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12 т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за Мандат 2015 -2019 г..pdf

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12 т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за Мандат 2015 -2019 г..pdf

Р Е Г И С Т Ъ Р на ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1, т.2, т.3 и т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за Мандат 2015 -2019 г..doc

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12 т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за Мандат 2015 -2019 г. от 25.04.2016 г..pdf

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за Мандат 2015 -2019 г. - от 16.06.2016 г..pdf

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за Мандат 2015 -2019 г. - от 29.07.2016 г..pdf.pdf

МЕНЮ