Формула за разпределяне на средствата

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Гурково за 2019 година

2019-02-26
Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Гурково за 2018 година
2018-02-27
Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Гурково за 2017 година 2017-02-16

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Гурково за 2020.pdf

МЕНЮ