Сметосъбиране и сметоизвозване

ЗАПОВЕД №З-330/17.10.2022г. за определяне границите на районите, в които се организират сметосъбиране и сметоизвозване в Община Гурково през 2023 г.

ЗАПОВЕД №З-435/22.10.2021г. за определяне границите на районите, в които се организират сметосъбиране и сметоизвозване в Община Гурково през 2022 г.

Заповед № З-458/25.10.2019 г. и График за сметосъбиране и сметоизвозване в населените места в община Гурково за 2020 г. /качено на 29 октомври 2019 г.

2019 година

Заповед № З-497/24.10.2018 г.

График за сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Гурково за 2019 г.

График за сметосъбиране и сметоизвозване в с. Паничерево за 2019 г.

График за сметосъбиране и сметоизвозване в с. Конаре за 2019 г.

График за сметосъбиране и сметоизвозване в селата Димовци, Пчелиново и Лява река за 2019 г.

2018 година Заповед № 468 от 23.10.2017 г.

2017 година Заповед № 466 от 21.10.2016 г.

 

ЗАПОВЕД №3-489/29.10.2020 г..pdf

МЕНЮ