Институции

Полицейски участък Гурково
Телeфон.: 166 : 04331/22-61
Адрес : ул. „ Шести септември „ № 1
Район на обслужване : община Гурково и община Николаево

Магистрална полиция
Район на обслужване : „ Прохода на Републиката „

Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението „
Телeфон.: 160: 04331/20-35
Адрес : ул. „ Първи май „ № 31А
Район на обслужване : община Гурково , община Николаево и община Мъглиж

Районна пътна служба
Телeфон.: 04331/21-69
Адрес : ул. „ Първи май „ № 31А
Район на обслужване : община Гурково, община Николаево и община Мъглиж.

Дирекция социално подпомагане
Телeфон.: 04331/28 -34, 27-90
Адрес :ул. „ Шести септември „ № 1
Район на обслужване : община Гурково и община Николаево

Бърза и неотложна медицинска помощ
Телeфон.: 150 : 04331/22-98
Адрес :ул. „ Шести септември „ № 1
Район на обслужване : община Гурково и община Николаево , община Мъглиж,
Второкласен коридор – път „- Е 55 Русе- Велико Търново – Гурково – Свиленград - / Прохода на Републиката / и Първокласен път І -6 София-Казанлък-Гурково-Бургас

Поща
Телeфон.: 04331/22-22
Адрес :ул. „ Княз Ал. Батенберг „ № 3

ЦКБ - АД, Стара Загора , клон Гурково
Телeфон.: 04331/22-38
Адрес :ул. „ Княз Ал. Батенберг „ № 2

Държавно горско стопанство
Телeфон.:04331/21-17
Факс.:04331/20-24
Адрес :ул. „ Прохода „ № 1

МЕНЮ