Кариера

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - " МЛАДШИ ЕКСПЕРТ СОЦИАЛНИ, МЛАДЕЖКИ И СПОРТНИ  ДЕЙНОСТИ "- ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ -  ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 08.11.2022 Г.
ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - "ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"  - ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ - ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 08.11.2022 Г.

Обява за свободно работно място за длъжността: Младши експерт "Земеделие и екология- публикувано на 26.11.2021 г.

Обява за свободно работно място за длъжността: ЧИСТАЧ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -публикувано на 26.11.2021г.

Обява за свободно работно място за длъжността: “ШОФЬОР, товарен автомобил”в структурно звено „чистота” - публикувано на 26.11.2021г.

Обява за свободно работно място за длъжността: МОНТЬОР, ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ”в структурно звено „ОСВЕТЛЕНИЕ И УЛИЦИ -публикувано на 26.11.2021г.

Обява за свободно работно място за длъжността: Младши експерт "Земеделие и екология- Публикувано на 18.10.2021 г. - Докум

Заповед за прекратяване на конкурс-18.10.2021 г.

Обява за свободно работно място са длъжността:МЛАДШИ ЕКЦПЕРТ"ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"-ПУБЛИКУВАНО НА 07.10.2021 Г.-ДОКУМЕНТИ

Протокол за резултатите от Подбор по документи за обявеното свободно работно място на длъжност „Домакин” в структурно звено „Други дейности по икономиката”, при Община Гурково-публикувано на 02.09.2021г.

Обява за свободно работно място за  длъжността : ДОМАКИН в Звено „Други дейности по икономиката”в Община Гурково-публикувано 23.07.2021г.

Препис- извлечение от Протокола на комисията за класиране на кандидатите от 2-ри етап на конкурса за длъжност -работник поддръжка в структурно звено "Спортна база" в Община Гурково-публикувано 21.07.2021г.

Препис- извлечение от Протокола на комисията за класиране на кандидатите от 2-ри етап на конкурса за длъжност - оперативен дежурен по Общински съвет за сигурност-публикувано 21.07.2021г.

Обява за Обява  свободно работно длъжността място за: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ,КАСИЕР в Дирекция „Административно-правно обслужване,бюджет и финанси”в Община Гурково- публикувано 30.06.2021г.

Обява свободно работно място за длъжността - работник поддръжка в структурно звено "Спортна база" в Община Гурково-публикувано 14.06.2021

Обява свободно работно място за длъжността-  оперативен дежурен по Общински съвет за сигурност- публикувано 14.06.2021

Препис-извлечение От Протокола на комисията, назначена със Заповед № З-92/ 01.03.2021 г. на кмета на общината за  класиране на кандидатите от  ІІ-ли етап на конкурса за длъжността ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ Строителство, програми и проекти ” в Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”в Община Гурково

Препис- извлечение от Протокола на комисията за класиране на кандидатите от 2-ри етап на конкурса за длъжност ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ " Гражданска регистрация и административно обслужване " в Община Гурково-05.03.2021г.

Препис - извлечение от Протокола на комисията  за класиране на кандидатите за втори етап на конкурса за длъжността Главен специалист "Строителство,програми и проекти " в Дирекция" Общински дейности, устройство на територията и инвестиции "в Община Гурково -05.03.2021г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Гражданска регистрация и административно обслужване в Общинска администрация Гурково-26.02.2021г.

Конкурс  за Главен специалист Строителство,проекти и програми- публикувано 29.012021г.-Документи

Конкурс за Главен специалист Гражданска регистрация и административно обслужване-публикувано 26.01.2021г.-Документи

Конкурс за 1 /едно/ свободно работно място за обществен възпитател за 2020 г. 

Образци на документи

Списък на окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността Главен архитект на Община Гурково - публикувано на 10.08.2020г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен архитект в Общинска администрация Гурково - публикувано на 06.08.2020г

Конкурс за длъжността "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" - публикувано на 06.07.2020г. - Документи

Конкурс за длъжността "ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК" - публикувано на 06.07.2020г - Документи

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ЗДРАВЕН МЕДИАТОР"    - ПУБЛИКУВАНО НА 08.01.2020 г.

Конкурс за длъжността "Шофьор, товарен автомобил"

публикувано на 18-06-2019

Конкурс за длъжността Главен специалист "Капитално строителство"

публикувано на 21-05-2019

Конкурс за длъжността "Работник, озеленяване"

публикувано на 07-05-2019

Конкурс за длъжността Младши експерт "Социални, младежки и спортни дейности"

Образци на документи

публикувано на 18-04-2019

Конкурс за длъжността Главен специалист "Капитално строителство"

Образци на документи

публикувано на 18-04-2019

Конкурс за 2 /две/ свободни работни места за обществени възпитатели за 2019 г. 

Образци на документи

публикувано на 01-04-2019

КОНКУРС за заемане на длъжността "Главен архитект"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати – публикувано на 02-05-2019

Списък на кандидатите, допуснати до интервю след проведен изпит чрез решаване на тест – публикувано на 09-05-2019

публикувано на 27-03-2019

КОНКУРС за длъжността Главен експерт „ Общинска собственост“ в Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”, определена за заемане от лице с трайни увреждания по реда на чл. 9а от Закона за държавния служител

Образци на документи

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ - публикувано на 05-03-2019

Списък на окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността Главен експерт „Общинска собственост” в Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” в Общинска администрация Гурково - публикувано на 14-03-2019

публикувано на 15-02-2019

КОНКУРС за длъжността „Директор на Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Списък на окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността Директор на Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” в Общинска администрация Гурково

публикувано на 17-09-2018

публикуван на 04-10-2018

публикуван на 15-10-2018

Обява за свободно работно място за длъжността: “ШОФЬОР”, при Община Гурково

публикувана на 03-09-2018

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩА

публикувана на 27-07-2018

Обява за свободно работно мяст за длъжността: “ШОФЬОР”, при Община Гурково

публикувана на 27-07-2018

Обява за свободно работно място за длъжността: оперативен дежурен по „Общински съвет за сигурност”

публикувана на 14-05-2018

Конкурс за длъжността: Старши специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване”

публикувано на 25-04-2018

Конкурс за длъжността: оперативен дежурен по „Общински съвет за сигурност”

публикувано на 27-03-2018

Конкурс за длъжността: „Секретар на Община“

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за длъжността "Секретар на Община"- 27-03-2018

Списък на недопуснатите кандидати в конкусра за длъжността "Секретар на Община"- 27-03-2018

публикувано на 06-03-2018

Конкурс за длъжността: гл. спциалист "Капитално стрителство"

публикувано на 02-03-2018

Конкурс за длъжността: Работник подръжка- с. Конаре

публикувано на 14-11-2017

Конкурс за длъжността: Технически сътрудник на Кмета на община Гурково

публикувано на 31-10-2017

Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор "Местни данъци и такси"

публикувано на 27-09-2017

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Шофьор" при община Гурково

публикувано на 22-08-2017

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ "Латинка" гр. Гурково и филиал с. Паничерево

публикувано на 11-08-2017

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Медицинска сестра" в ДГ "Латинка" гр. Гурково

публикувано на 31-07-2017

Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор "Местни данъци и такси"

публикувано на 01-05-2017

Конкурс за заемане на длъжността "Старши специалист кметство" с. Конаре

публикувано на 08-12-2016

Конкурс за заемане на длъжността "Главен инженер" в Дирекциа "Общински дейности, устройство на територията и инвестиции"

публикувано на 25-10-2016

Конкурс за заемане на длъжността "Специалист строителство" в Дирекция "Общински дейности, устройство на територията и инвестиции"

публикувано на 25-10-2016

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Домакин" на Клуб на пенсионера и инвалида с. Конаре

публикувано на 23-10-2016

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Медицинска сестра" в ДГ "Латинка" гр. Гурково

.pdf

.pdf

МЕНЮ