Обяви по ЗУТ

 

Съобщение.doc

СЪОБЩЕНИЕ ПУП-ПЗ ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ -публикувано на 08.04.2022г..doc

СЪОБЩЕНИЕ От 29.04.2022г..doc

СЪОБЩЕНИЕ ПУП-ПЗ .doc

СЪОБЩЕНИЕ ПУП-ПЗ .doc

СЪОБЩЕНИЕ .doc

СЪОБЩЕНИЕ .doc

Обявление - Изменение на ПР - с. Конаре.doc

Обявление - Изменение на ПР - с.Конаре.doc

Обявление - Изменение на ПРЗ - гр.Гурково.doc

Обявление - ЧИ на ОУП и ПУП - ПЗ - гр. Гурково.doc

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЗУТ - ЖЕЛЬО ГРУЕВ - ПУБЛИКУВАНО НА 12.07.2022.doc

КОНСТАТИВЕН АКТ №3-РАШКО МАРИНОВ МАНЕВ.pdf

КОНСТАТИВЕН АКТ №4- НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ.pdf

КОНСТАТИВЕН АКТ №5- НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ.pdf

КОНСТАТИВЕН АКТ №6- НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ.pdf

КОНСТАТИВЕН АКТ №7- НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ.pdf

КОНСТАТИВЕН АКТ №8- НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ.pdf

СЪОБЩЕНИЕ От 12.09.2022г..doc

СЪОБЩЕНИЕ .doc

КОНСТАТИВЕН АКТ №2/2021г. Аскент Фиш ООД.pdf

СЪОБЩЕНИЕ .doc

СЪОБЩЕНИЕ .doc

съобщение - Изменение на ПУП - ПР и ПУП - ПЗ.doc

Обявление - Изменение на ПР - Община Гурково.doc

Обявление - Изменение на ПР - Църква Конаре.doc

Обявление - ПУП - ПП - ЕВРОЕКСПРЕС ООД-1.doc

МЕНЮ