Общински съветници

Председател ОБС - Гурково :

Гочо Динев Гочев 

Списък на общинските съветници:

 1. Анастас Йосков Черкезов
 2. Атанас Славчев Атанасов
 3. Веселин Иванов Стоянов
 4. Галина Симеонова Колева
 5. Деница Георгиева Костова
 6. Добринка Добрева Кръстева
 7. Йордан Симеонов Митев
 8. Минчо Сашев Минчев
 9. Младен Димитров Михнев
 10. Николай Тодоров Мечев
 11. Стоян Иванов Иванов
 12. Смаил Митков Стоев

МЕНЮ