Преброяване 2021

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ ДО 10.10.2021Г.-

Срокът за обхода на преброителите се удължава до 10 октомври

Преброителите ще могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 ч. на 10 октомври 2021 година. На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г. и удължи срока за обход на преброителите с една седмица.

Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта.

Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходима информация в изпълнение на европейското и националното законодателство.

До края на електронното преброяване остава едно денонощие. Не пропускайте шанса си да се преброите онлайн. Включи се, защото си важен!

   

СЪОБЩЕНИЕ .docx

заявление.docx

CV.docx

Критерии.docx

Информация.docx

.jpg

.jpg

.doc

.docx

"Списък на одобрените преброители и контрольори в община Гурково".xlsx

СЪОБЩЕНИЕ .docx

СЪОБЩЕНИЕ .docx

Съобщение.docx

ЕЛЕКТРОННО ПРЕБРОЯВАНЕ.mov

ЕЛЕКТРОННО ПРЕБРОЯВАНЕ 1.mp4

ЕЛЕКТРОННО ПРЕБРОЯВАНЕ 2.mp4

ЕЛЕКТРОННО ПРЕБРОЯВАНЕ 3.mov

МЕНЮ