Председател

 

Председател на Общински съвет - Гурково

ГОЧО ДИНЕВ ГОЧЕВ

Дата на раждане: 08.04.1971 г.

 

Образование:
1. Бакалавър икономист

Специалност: Регионална икономика

Тракийски университет - Стара Загора

2. Магистър по икономика

Специалност:  Икономика и управление на бизнеса

Тракийски университет - Стара Загора

 

3. В момента изучава: 

Магистърска програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси – юридически и икономически аспекти“

Висше училище по мениджмънт – гр. Варна

 

Семейно положение:

Женен с две деца

 

 

За контакти:

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора,

бул. “Княз Ал. Батенберг” 3

тел.: 0876999989

факс: 04331/ 2884

e-mail: obs_gurkovo@mail.bg

.pdf

МЕНЮ