Приемен ден

  1. Приемният ден на кмета на общината се провежда всеки понеделник от 10:00 до 12:00 ч.
  2. Приемът е с предварително записване.
  3. При записването гражданите съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.
  4. Ако поради належащи служебни задължения кметът или зам.- кметът отсъстват от сградата на общината, техническият секретар уведомява по телефона гражданите за невъзможността от провеждане на приемен ден.
  5. Всички свободни работни места в общинска администрация се обявяват на сайта на общината http://gurkovo.bg/page/kariera-273-1.html. , поради което записване във връзка с назначаване на работа не се препоръчва.
  6. Не се допуска повторно записване на граждани по въпроси, на които вече са получили отговори.

 

МЕНЮ