Спорт и младежки дейности

ГОДИШНА СПОРТНА ПРОГРАМА

НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2018 ГОДИНА

 

№ по ред

 

Спортни мероприятия

 

Дата на провеждане

 

Място на провеждане

 

Организатори на проявата

1.

Пролетен турнир по волейбол

м. април

СОУ – Гурково – физ. салон

Община Гурково и училища

 2.

Участие в Областен турнири по футбол - деца

м. март – м. май

м.септември –

м. декември

Градски стадион и съгласно Програма на БФС – Стара Загора

Община Гурково и БФС – Стара Загора

 3.

Турнир по футбол в чест на  Деня на ромите   8 април

8 април

Градски стадион

Община Гурково

4.

Общински спортен празник в чест на 17 май – Деня на спорта - турнир по шахмат, колоездене и др.

м. май

 Пл.”Генчо Къргов”

Община Гурково

5.

Спортни празници в ЦДГ по случай 1 юни – Ден на детето

1 юни

В детските градини на общината

Община Гурково и ЦДГ

 6.

Ваканционни спортни игри и забавления 

юли – август

Пл. Генчо Къргов”

Община Гурково, училища, читалища и МКБППМН

7.

Спортни прояви в чест на Деня на община Гурково

м. септември

 Градски стадион

 Община Гурково

 

Годишната спортна програма е приета с Решение № 360 от 25.01.2018 г.на  Общински съвет – Гурково.

МЕНЮ