Туристически център

През 2013 г. по програма за развитие на селските райони бе създаден проект "Туристически Информационен Център с Музей на Магарето в град Гурково" .

Туристически Информационен Център гр. Гурково е създаден  с цел да предоставя информация на предлаганите туристически услуги и атракции на територията на общината.


В ТИЦ – Гурково можете да получите информация за:

  • обекти за настаняване в община Гурково
  • заведения за хранене и развлечения
  • културно - историческо наследство
  • природни забележителности
  • места за отдих и пешеходни маршрути
  • транспорт
  • важни телефонни номера
  • културни, спортни, и развлекателни събития
  • предоставяне на печатни носители на информация

Музей на магарето

Идеята за музей на магарето, дошла когато след около 15 годишно прекъсване бе възстановено единственото по рода си "Био рали с магарешки каручки". 

Тази  автентична атракция е уникална в региона и на Балканите и датира своята дейност от 1971 г. благодарение на трима млади студенти от Гурково – Стоян Богданов, Иван Рунтев и Илия Тодоров.

Те решават да разнообразят живота на гурковските младежи и да направят нещо, където никъде в България и Европа (а може би и по Света) не е правено – така се ражда идеята да се организира и провежда рали, но не с автомобили, а с магарешки каручки, които са в изобилие по това време в Гурково.

В музея могат да се видят, както атрибути свързани с отглеждането и използването на магарето, така и оригинални експонати от оръдия на труда, битови предмети и много други вещи, някои от тях датиращи още от 19 век – самари, кошуми, юзди, дисаги, рало, сърп, диканя, дървени вили, пръстени стомни, също така мъжки и женски носии, пешкири, домашно тъкани пътеки и други вещи, които вече са история за хората от 21 век.

Архиологичен раздел

На 4 септември 2014 г. по повод честването на 40 години от обявяването на Гурково за  град беше открит и археологичен раздел в музейната сбирка от предмети намерени в района на Гурково -  от епохите на траките, римляните, славяните, прабългарите,  средновековието и др.

Музеят е богат и на  снимков материал, изложени са  рекламни материали, знамена, медали.
Тук, чрез беседи изнесени от уредника на музея, и чрез видео и печатни носители на информация можете да се запознаете с историята и провеждането на био ралито, с произхода, породите, и ролята на магаретата в живота на хората.

Технически организатор: Катя Стоянова

Адрес: град Гурково 6199
Улица: "Първи Май" № 1
Телефон: 04331/ 22 60
GSM: 0888 24 80 26
e-mail: ticmuzei_gurkovo@abv.bg
www.obshtina-gurkovo.com

Екофест - 2015г. (24-26 Юли)

На 24 Юли 2015г. по време на Екофест-2015г. (24-26 Юли)  в местността Узана над град Габрово, бе организирана среща на регионалните координатори на НСМ (Национална Селска Мрежа), собственици и представители на добри практики на изпълнени проекти на ПРСР.

Целта на срещата беше популяризиране на добрите практики сред участниците в Екофест’а и обсъждане на конкурса за най-добра практика и най-добър проект на НСМ за ПРСР 2007 – 2014 г.

Една от тези практики е проектът "Туристически информационен център и Музей на магарето в гр. Гурково" по М313 от ПРСР 2007 – 2013г., и поради тази причина, представител на Община Гурково  заедно с РК на ЗУ на  НСМ, участваха и представиха проекта.

Представянето премина под формата на  кратък емоционален разказ с  много снимки и други визуални ефекти.

Фокусът беше върху начина на реализиране на проекта, резултатите и добрия пример, който може да се следва.

МЕНЮ