Заповеди 2018

Заповед № 3-474 от 30.11.2018 г. на Кмета на община Гурково за готовността на общината за работа при усложнени зимни условия през зимата на 2018/2019 г. и извършване на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и критичната инфраструктура.

Заповед № З-416 от 05.09.2018 г. на Кмета на община Гурково за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот  представляващ: Поземлен имот с идентификатор 38203.501.614по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Конаре, общ. Гурково  

Заповед № З-415 от 05.09.2018 г. на Кмета на община Гурково за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж, на жилищнасграда със застроена площ от 100 кв.м./стокв.м./ върху имот – частна общинска собственост представляващ: Поземлен имот с идентификатор 22767.501.653, ул. “Бистрица“ №4, с. Паничерево, общ. Гурково

Заповед № З-414 от 05.09.2018 г. на Кмета на община Гурково за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж, на жилищнасграда със застроена площ от 100 кв.м./стокв.м./ върху имот – частна общинска собственост представляващ:Поземлен имот с идентификатор 22767.501.674, с. Паничерево, общ. Гурково 

Заповед № 3-413 от 05.09.2018 г. на Кмета на община Гурково за организиране и провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем наимот – публична общинска собственост, представляващ: сграда с идентификатор 18157.501.692.1

Заповед № З-412 от 05.09.2018 г. на Кмета на община Гурково за организиране и провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем земеделски нуждинапоземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 18157.91.507

Заповед № З-364 от 02.08.2018 г. на Кмета на община Гурково относно приемане на конкретни мерки за предотвратяване възникване на Африканската чума по свинете

Заповед № З-281 от 13.06.2018 г.  на Кмета на община Гурково относно настъпването във фаза „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и обявяването на пожароопасен сезон в земеделските земи

Заповед № З-258 от 04.06.2018 г.  на Кмета на община Гурково относно осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горските територии на община Гурково

Заповед № 117 от 29.03.2018 г.  на Кмета на община Гурково относно намаляване на водните инциденти на територията на Община Гурково

МЕНЮ