Заповеди 2020г.

Заповед З-393/24.08.2020.jpg

Заповед № З-48 от 24.01.2020г. на Кмета на Община Гурково да бъде сключен Договор за прекратяване на собствеността върху недвижим имот..pdf

Заповед № З-129 от 05.03.2020г. на Кмета на Община Гурково за забрана на пашата на селскостопански животни във всички горски територии.pdf

Заповед № З-138 от 12.03.2020г. на Кмета на Община Гурково относно пожароопасен сезон в горските територии..pdf

Заповед № З-140 от 12.03.2020г. на Кмета на Община Гурково относно определяне състав на Комисия по водно спасяване.pdf

Заповед № З-143/13.03.2020 г. на Кмета на община Гурково за назначаване на общински кризисен щаб .pdf

Заповед № З-184 / 01.04.2020г. на Кмета на община Гурково за определяне вечерен час за всички жители на община Гурково.pdf

Заповед № З-209/21.04.2020 г. земеделски производители.pdf

ЗАПОВЕД З-442/30.09.2020.pdf

Заповед № З-276/02.06.2020г. Изисквания за пожарна безопаснотс при настъпване на етап "Восъчна зрялост" на житни култури.pdf

МЕНЮ