ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО

Извънредно заседание на Общински съвет - Гурково на 17.02.2023 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 27.01.2023 г. - Покана

Заседание на Общински съвет Гурково на 16.12.2022 г.POKANA 

Заседание на Общински съвет - Гурково на 25.11.2022 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 28.10.2022 г. - Покана

ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общински съвет - Гурково на 16.09.2022 г.-Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 29.07.2022 г. - Покана

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО - 30.06.2022 г. - Покана

ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общински съвет - Гурково на 17.05.2022 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 15.04.2022 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 25.03.2022 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 25.02.2022 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 17.12.2021 г. - Покана

ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общински съвет - Гурково на 01.12.2021г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 29.10.2021 г. - Покана

Заседание на Общински съвет - Гурково на 30.09.2021 г-ПОКАНА

.docx

Заседание на Общински съвет - Гурково на 30.09.2021 г. - Покана.docx

.docx

покана.docx

Покана за заседание на ОбС на Община Гурково на 27.10.2016 г..docx

Заседание на Общински съвет - Гурково на 30.07.2020 г. ПОКАНА.docx

.pdf

Покана за заседание на ОбС на Община Гурково на 28.09.2017 г..docx

Покана за заседание на ОбС на Община Гурково на 26.10.2017 г..docx

Заседание на Общински съвет - Гурково на 29.04.2021 г. - Покана.docx

Покана за заседание на ОбС на Община Гурково на 26.01.2017 г..doc

.docx

Заседание на Общински съвет - Гурково на 25.09.2020 г. - Покана.docx

покана за извънредно заседание на ОБС на Община Гурково на 02.10.2020г .docx

Покана за заседание на ОбС на Община Гурково на 23.02.2017 г..docx

Покана за заседание на ОбС на Община Гурково на 27.05.2016 г..docx

Заседание на Общински съвет - Гурково на 19.05.2020 г. - Покана.docx

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС НА ОБЩИНА ГУРКОВО.docx

Покана за заседание на ОбС на Община Гурково на 30.03.2017 г..docx

Покана за заседание на ОбС на Община Гурково на 27.04.2017 г..docx

Покана за заседание на ОбС на Община Гурково на 28.07.2016 г..docx

.docx

Покана за заседание на ОбС на Община Гурково на 27.07.2017 г..docx

.docx

Заседание на Общински съвет - Гурково на 16.06.2020 г. - Покана.docx

МЕНЮ