Списък на потребителите, с които ще се сключат договори за предоставяне на социална услига по по Споразумение № ФС01-0396/22.12.2017 г. между Агенцията за социално подпомагане и Община Гурково

Публикувана на: 2018-04-18

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
376.51 Kb
18.04.2018

МЕНЮ