Проект „Подкрепа за достоен живот”

Публикувана на: 2015-01-04

Прикачени файлове: 0

Проект „Подкрепа за достоен живот”

Проект „Подкрепа за достоен живот”, услуга „Личен асистент” приключва своята дейност на 31.12.2014 година

На територията на община Гурково и в цялата страна тази услуга се предоставя успешно вече четири години: с начало 10 януари 2011 г. и с планиран

Целта на проекта: „да се приложи в национален мащаб нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален месечен бюджет” бе изпълнена на 100 процента.

В община Гурково бяха обхванати 51 потребители при план – 12, които се обгрижваха от 24 лични асистенти съгласно одобрен индивидуален план в дома на потребителя.

Дейностите включени в индивидуалния план са съобразени със специфичните потребности на съответния потребител за подобряване качеството му Личните асистенти, предоставящи тази услуга, преминаха през специално обучение, проведено на два етапа.

В създадения Регистър на личните асистенти – така наречената Банка „Лични асистенти”, даде възможност на всеки регистриран да постъпи на работа като личен асистент с необходимия набор от качества за изпълнението на тази дейност при наличието на свободно място и направен избор от
Екипът за организация и управление на Проекта на територията на община Гурково бе в непрекъснат контакт с потребители и лични асистенти. Всеки един участник в Проекта имаше възможност да комуникира с всеки един от членовете на Изразено бе всеобщо удовлетворение от ползваната услуга, както и от организацията на дейността и вниманието на Екипа. Въпреки големия брой потребители и по- малко лични асистенти, Екипът успя да реализира дейността безпроблемно и срочно да представя отчетната документация за верификация на средствата, което от своя страна осигуряваше редовното превеждане на средствата за заплати и удовлетвореност на личните асистенти.

Отчитаме и добрата комуникация с Националния екип за управление на Проекта, и областния координатор , които от своя страна подпомагаха своевременно Екипа на общинско ниво с компетентна консултация и своевременна информация за точното изпълнение на поставените задачи.
Услугата „Личен асистент” повиши качеството на живот на хората с увреждания и създаде възможност за пълноправното им участие в обществения живот. Поради това, тя е крайно необходима и определено ще липсва на територията на община Гурково.

Социалната услуга даде възможност и за разкриване на работни места, като лицата, сключили договор за предоставянето й можаха да се реализират на пазара на труда според своите компетенции. Създадените добри условия за участие в тази услуга даде предпоставки да е предпочитана от нуждаещите се и от лицата, които предоставят своя труд. Проект „Подкрепа за достоен живот” се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051РО001- Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а община Гурково е партньор на бенефициента на услугата – Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ