Проект по ОП „Административен капацитет” „Общинска администрация Гурково – по-компетентна и по-ефективна”

Публикувана на: 2014-04-17

Прикачени файлове: 0

Проект по ОП „Административен капацитет”
„Общинска администрация Гурково – по-компетентна и по-ефективна”

На 17. 04. 2014 г. община Гурково успешно приключи проекта по ОП „Административен капацитет” – „Общинска администрация Гурково – по-компетентна и по-ефективна”, по Договор № А12-22-64 / 17. 04. 2013 г. за безвъзмездна финансова помощ.

Общата стойност на проекта е 24 797,40 лв., а продължителността на изпълнение – 12 месеца.

Постигната бе главната цел на проекта – повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Гурково за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на задълженията, чрез включването им в краткосрочни обучения при пълно откъсване от работата, по утвърден от ръководството учебен план.

Обучени бяха 3 служители в Института по публична администрация гр. София, за което получиха съответно 3 бр. сертификати.

Обучени бяха и 30 общински служители в обучения от избран изпълнител по 3 различни модула, а именно: лична ефективност, екипна ефективност и ефективност при работа със специфични групи граждани, в т. ч. неграмотни и малограмотни.

След успешното приключване на тези обучения служителите получиха общо 90 бр. сертификати за придобитите нови компетентности.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ