Проект "Подкрепа за достоен живот" в Община ГУРКОВО

Публикувана на: 2014-03-17

Прикачени файлове: 0


Проект "Подкрепа за достоен живот" в Община ГУРКОВО

Със заповед № РД08-25 от 10.03.2014 г. на Договарящия орган, продължителността на предоставяната услуга на проект „Подкрепа за достоен живот„ , се удължава със срок до 31.08.2014 год.

Днес 14.03.2014 год., Кметът на Община Гурково инж. Стоян Бонев подписа анекси към трудови договори с 18 лични асистенти и сключи трудов договор с 1 асистент на 6 часов работен ден със срок 31.08.2014 год., по Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Те ще предоставят Социалната услуга „ Личен асистент” на 31 лица с трайни увреждания и затруднения за самообслужване. Всеки потребител има изготвен Индивидуален план за социални услуги.

От стартирането на проекта от 01.01.2011 год. в Община Гурково, са сключени 50 договора с потребители на услугата, обслужвани от 24 лични асистенти.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ