Проект по ОП „Административен капацитет” – „Общинска администрация Гурково – по-компетентна и по-ефективна”.

Публикувана на: 2013-10-30

Прикачени файлове: 0

Проект по ОП „Административен капацитет” – „Общинска администрация Гурково – по-компетентна и по-ефективна”.

През м. септември и м. октомври 2013 г. Общинска администрация Гурково успешно реализира основните дейности по изпълнение на проекта по ОП „Административен капацитет” – „Общинска администрация Гурково – по-компетентна и по-ефективна”. На 19, 20 и 21 септември 2013 г. за повишаване уменията и компетентностите на общинските служители, бе проведено обучение на 30 служители в ключови компетентности – лична ефективност и екипна ефективност. Обучението бе краткосрочно при пълно откъсване от работата, по одобрен от общината учебен план. След успешното завършване на този модул, 30 служители получиха сертификати за придобитите нови компетентност. На 30 септември и 1 октомври 2013 г. за подобряване на професионалната си компетентност 2 общински служители успешно преминаха курс на обучение, организиран от Института по публична администрация – „Основни производства по АПК /за неюристи/”. Същите получиха сертификати за придобитите нови професионални компетентности. На 18 и 19 октомври 2013 г. успешно бе проведено и последното обучение по проекта за тази година – на 30 служители за повишаване на техните умения и компетентности за работа със специфични групи граждани в т.ч. неграмотни и малограмотни. Обучението бе краткосрочно, при пълно откъсване от работата, по одобрен от общината учебен план. След успешното завършване на този модул, 30 общински служители получиха сертификати за придобитите нови компетентности.  

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ