Проект по ОП „Административен капацитет” – „Общинска администрация Гурково – по-компетентна и по-ефективна”.

Публикувана на: 2013-04-30

Прикачени файлове: 0

Проект по ОП „Административен капацитет” – „Общинска администрация Гурково – по-компетентна и по-ефективна”.

На 17.04.2013 г. между Управляващия орган на ОП „Административен капацитет” и община Гурково бе подписан Договор № А12-22-64/17.04.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ, с който стартира изпълнението на проект на община Гурково „Общинска администрация Гурково – по-компетентна и по-ефективна” по ОП „Административен капацитет”. Общата стойност на проекта е 24797,40 лв., а продължителността на изпълнение – 12 месеца. Целта на проекта е повишаване квалификацията на служителите в община Гурково за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията, чрез включването им в следните обучения: - обучения, организирани от Института по публична администрация; - обучение от избран изпълнител, за ключови компетентности, в т.ч. екипна ефективност и лична ефективност; - обучение от избран изпълнител, за работа със специфични групи граждани в т.ч. неграмотни и малограмотни.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ