ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ" В ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2013-04-30

Прикачени файлове: 0

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ" В ОБЩИНА ГУРКОВО

Със заповед № РД 08-22 от 19.04.2013 г. на Договарящия орган, проект „ Подкрепа за достоен живот „ се удължава, като продължителността на представяната социална услуга става общо 37 месеца с планиран край 15.01.2014 година , включително. Считано от 01.06.2013 година , възнаграждението на личните асистенти се увеличава и ще се начислява на база часова ставка в размер на 3.00 лв./три лева/.

От стартирането на проекта от 01.01.2011 година са сключени 45 договора за предоставяне на социалната услуга, обслужвани от 22 лични асистенти .

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ