ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ" В ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2013-03-13

Прикачени файлове: 0

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ" В ОБЩИНА ГУРКОВО

Със заповед № РД 08-7 от 23.01.2013 г. на Договарящия орган, издадена съгласно решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР, считано от 09.03.2013 г., продължителността на предоставяната социална услуга на проект "Подкрепа за достоен живот" се изменя, като планираният край от 08.03.2013 г. става със срок до 18.07.2013 г.
От стартирането на проекта от 01.01.2011 година са сключени 45 договора за предоставяне на социалната услуга, обслужвани от 22 лични асистенти.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ