Проект "ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ" В ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2013-01-31

Прикачени файлове: 0

Проект "ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ" В ОБЩИНА ГУРКОВО

Със заповед № РД08-61 от 04.12.2012 г. на Договарящия орган, издадена съгласно решение на Комитета за наблюдение на ОП „РЧР” от 15.11.2012 г., продължителността на предоставяната услуга на проект „Подкрепа за достоен живот„ , планираната продължителност на предоставяната социална услуга от 24 месеца се изменя на 27 месеца, като планираният край от 18.02.2013 г. става със срок до 08.03.2013 г. Съгласно решението на Комитета за наблюдение на ОП „РЧР” от 15.11.2012 г., общо удължаването на проекта е от шест месеца и ще се осъществи на два пъти. На основание цитираната Заповед в Община Гурково, ще се реализира Трети етап считано от 01.02.2013 год.
Днес 31.01.2013 година, Кметът на Община Гурково инж. Стоян Бонев сключи нови 8 трудови договори с лични асистенти на по 6 часов работен ден и договори за предоставяне на социалната услуга с 16 лица с трайни увреждания и затруднения за самообслужване. На всеки потребител е изготвен Индивидуален план за социални услуги.
От стартирането на проекта от 01.01.2011 година са сключени 44 договора за предоставяне на социалната услуга, обслужвани от 22 лични асистенти.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ