Проект "ПРОЕКТ „ ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ „ В ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2012-12-11

Прикачени файлове: 1

Проект "ПРОЕКТ „ ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ „ В ОБЩИНА ГУРКОВО

Със заповед № РД08-61 от 04.12.2012 г. на Договарящия орган, издадена съгласно решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР от 15.11.2012 г., продължителността на предоставяната услуга на проект „ Подкрепа за достоен живот „ от 24 месеца – до 18.12.2012 г. се изменя на 27 месеца – 08.03.2013 г.. Съгласно решението на Комитета за наблюдение на ОП РЧР от 15.11.2012 г., общо удължаването на проекта е от шест месеца и ще се осъществи на два пъти. На основание цитираната Заповед в Община Гурково, ще се реализира Трети етап , който включва:

  • увеличение на часовата квота на Община Гурково, определена в Междуинституциално рамково споразумение, сключено между кмета и АСП:
  • набиране на кандидати за потребители и лични асистенти
  • оценка, подбор и класиране на лицата , подали заявления
  • обучение на кандидатите за лични асистенти, в т.ч. актуализиране на Банка на личните асистенти в общината
  • класиране на кандидат-потребителите – оценените кандидати по Трети етап
  • сключване на договори за предоставяне на социалната услуга с класираните кандидат – потребители/ в т.ч. назначаване на личните им асистенти /, съобразно с увеличението на месечната часова квота за срок до 08.03.2013 г. Следващото удължаване на договорите ще се извърши след издаването на нова заповед за удължаване на срока на проекта.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ