Проект "Подкрепа за достоен живот" в Община ГУРКОВО

Публикувана на: 2012-02-21

Прикачени файлове: 1

Проект "Подкрепа за достоен живот" в Община ГУРКОВО

Със Заповед № РД08-3 от 18.01.2012 год. на Управляващия орган ОПРЧР, срокът на действие на Проект "Подкрепа за достоен живот", по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”, който предоставя социалната услуга"Личен асистент"е увеличен с шест месеца .

Крайният срок за предоставяне на услугата е 03.09.2012 год

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ