Проект "Подкрепа за достоен живот" в Община ГУРКОВО

Публикувана на: 2011-10-29

Прикачени файлове: 1

Проект "Подкрепа за достоен живот" в Община ГУРКОВО

В Община Гурково в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, продължава реализирането на Проект "Подкрепа за достоен живот", по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09
„ Алтернативи който предоставя социалната услуга"Личен асистент"

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ