На 08.10.2010 г. стартира проект „Подкрепа за достоен живот", по който Община Гурково е партньор в реализирането на схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09-Алтернативи, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките

Публикувана на: 2010-11-09

Прикачени файлове: 1

На 08.10.2010 г. стартира проект „Подкрепа за достоен живот", по който Община Гурково е партньор в реализирането на схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09-Алтернативи, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Целта на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент"> .

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ