О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Личен асистент” и „Домашен помощник” по проект: „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурк

Публикувана на: 2016-02-08

Прикачени файлове: 2

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
60.86 Kb
08.02.2016

МЕНЮ