О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служител на длъжност „Здравен работник” по проект: „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Публикувана на: 2016-02-08

Прикачени файлове: 2

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
61.35 Kb
08.02.2016

МЕНЮ