ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

Публикувана на: 2016-03-22

Прикачени файлове: 0

Уважаеми съграждани, бенефициенти, земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор от общините Мъглиж, Казанлък и Гурково, каним Ви да вземете участие в провеждане на обучения на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково”, във връзка с изпълнение на Договор № РД50-204/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

 

Обученията ще се проведат на следните дати:

- 24.03.2016 г. от 10.30 ч. Заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж - еднодневно обучение за екипа на МИГ „Мъглиж , Казанлък, Гурково”;

- 25.03.2016 г. от 09.00 ч. в НЧ „Войвода Генчо Къргов – 1920 г.” гр. Гурково - еднодневно обучение за членове на МИГ „Мъглиж , Казанлък, Гурково”;

 

Темите на обученията са свързана със Стратегическо планиране:

- Роля и изисквания към МИГ ВОМР при разработване и прилагане на стратегия за прилагане на подхода ВОМР;

- Подходът водено от общностите местно развитие (ВОМР) и ролята на неформалните лидери в процеса на разработването и прилагането на Стратегията за ВОМР

- Мултифондово финансиране. Възможности за финансиране на проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие;

- Управление на МИГ – характеристики и специфика

 

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

Кмет на Община Мъглиж

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ