ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКИВА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 Г.

Публикувана на: 2016-04-06

Прикачени файлове: 0

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКИВА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 Г.

 

Дейност

Дата

 

Населено място

Час

Място на срещата

Популяризиране на процеса на разработка на стратегията

 

07.04.2016 г.

Гр. Мъглиж

10:00

Заседателна зала на Общинска администрация Мъглиж

11.04.2016 г.

 

с. Дъбово

12:00

Кметство с. Дъбово

12.04.2016 г.

 

с. Ветрен

12:00

Кметство с. Ветрен

13.04.2016 г.

 

с. Тулово

12:00

Кметство с. Тулово

14.05.2016 г.

 

с. Ягода

12:00

Кметство с. Ягода

15.04.2016 г.

с. Шаново

12:00

Кметство с. Шаново

18.04.2016 г.

с. Юлиево

12:00

Кметство с. Юлиево

19.04.2014 г.

с. Зимница

12:00

Кметство с. Зимница

07.04.2016 г.

Гр. Гурково

11:30

Народно читалище „Войвода Генчо Къргов – 1920”

11.04.2016 г.

с. Конаре          

11:30

Кметство с. Конаре

12.04.2016 г.

с. Паничерево

11:00

Кметство с. Паничерево

Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране подготовката на стратегията за най-малко 10 участници

 

 

 

 

 

08.04.2016 г.

Гр. Мъглиж

11:00

Заседателна зала на Общинска администрация Мъглиж

15.04.2016 г.

Гр. Гурково

11:00

Народно читалище „Войвода Генчо Къргов – 1920”

Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

22.04.2016 г.

гр. Мъглиж

10:30

Заседателна зала на Общинска администрация Мъглиж

 

 

Забележка: В процеса на работа, могат да настъпят промени, за което Управляващите органи ще бъдат уведомени.

 

 

 

 

 

 

„Този документ е разработен във връзка с изпълнението на договор № РД50-204 от 07.12.2015 г. по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, която се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ