О Б Я В Л Е Н И Е за набиране и подбор на социални работници за извържване на индивидуална социална оценка на потребностите на кандидат-потребителите за включване в комплексните услуги за социално включване.

Публикувана на: 2016-02-08

Прикачени файлове: 2

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
88.00 Kb
07.02.2016

МЕНЮ