СПИСЪК на допуснатите до събеседване кандидати за длъжностите „Личен асистент” и „Домашен помощник” по проект: Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увре

Публикувана на: 2016-02-22

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
79.26 Kb
22.02.2016

МЕНЮ