ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКИВА ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2016 Г.

Публикувана на: 2016-04-28

Прикачени файлове: 0

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКИВА ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2016 Г.

 

Дейност

Дата

 

Населено място

Час

Място на срещата

Популяризиране на процеса на разработка на стратегията

 

13.05.2016 г.

Гр. Мъглиж

9.00 ч.

ПК „Мъдрост”

Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

13.05.2016 г.

Гр. Мъглиж

11.00 ч.

ПК „Мъдрост”

Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР

20.05.2016 г.

С. Копринка

Общ. Казанлък

11.00 ч.

НЧ „ПРОБУДА – 1920 Г.”

 

Провеждане на Общо събрание на МИГ за приемане Стратегия за ВОМР

 

26.05.2016 г.

Гр. Мъглиж

11.00 ч.

Заседателна зала на Общинска администрация Мъглиж

Информационна конференция

26.05.2016 г.

Гр. Мъглиж

13.00 ч.

Заседателна зала на Общинска администрация Мъглиж

 

Забележка: В процеса на работа, могат да настъпят промени, за което Управляващите органи ще бъдат уведомени.

„Този документ е разработен във връзка с изпълнението на договор  № РД50-204 от  07.12.2015 г.  по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие, която се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“

 

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ