Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Публикувана на: 2016-08-05

Прикачени файлове: 0

На 25.07.2016 г. бяха подписани още 6 договора за предоставяне на комплексни услуги за социално включване по проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидовеувреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”.

По проекта е назначено още 1 лице, което ще предоставя социалната услуга „Домашен помощник”.

Потребителите на услугите бяха определени след втори прием на заявления за ползване на комплексните услуги за социално включване и извършване на индивидуални социални оценки на потребностите.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ