Проект "Нови възможности за грижа" в Община ГУРКОВО

Публикувана на: 2015-10-01

Прикачени файлове: 0

Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Гурково стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейският социален фонд на  Европейския съюз.

Дейностите по проекта се изпълняват съгласно индивидуалния план на потребителите на социалната услуга, като всички индивидуални планове на потребителите на услугата се актуализират на всеки шест месеца, а при необходимост и по рано съгласно методиката за предоставяне на социалната услуга.

До 13.11.2015  година бяха актуализирани всички индивидуални планове  на потребителите използващи услугата „личен асистент” шести месец.

Администратор па ПРОЕКТ  „Нови възможности за грижа” – М. Маринова

Документи и файлове

МЕНЮ