СПИСЪК на допуснатите до събеседване кандидати за длъжностите „Личен асистент” и „Домашен помощник” по проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и

Публикувана на: 2017-03-20

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
194.33 Kb
20.03.2017

МЕНЮ