Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ

№ в профил на купувача:

Публикувана на:

Прикачени файлове: 2

Вид процедура:

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9099736

Последна промяна:

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 983446

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9099658

Последна промяна:

„Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Гурково по обособени позиции“

№ в профил на купувача:

Публикувана на: 12.06.2020

Прикачени файлове: 12

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 983242

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9099036

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9099035

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9099032

Последна промяна:

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 979363

Последна промяна:

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 979344

Последна промяна:

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ГР. ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО - ВТОРИ ЕТАП

№ в профил на купувача: 976513

Публикувана на: 11.05.2020

Прикачени файлове: 21

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

Реконструкция и промяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково, Община Гурково - Втори Етап

№ в профил на купувача: 970380

Публикувана на: 31.03.2020

Прикачени файлове: 16

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

„Изграждане на улично платно за движение на улици в гр. Гурково“ по обособени позиции

№ в профил на купувача: 003

Публикувана на: 05.03.2020

Прикачени файлове: 13

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9096855

Последна промяна:

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9095859

Последна промяна:

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9095858

Последна промяна:

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. ГУРКОВО”

№ в профил на купувача: 003/2019

Публикувана на: 01.10.2019

Прикачени файлове: 8

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 09.10.2019

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9092442

Последна промяна: 27.09.2019

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. ГУРКОВО”

№ в профил на купувача: 002/2019

Публикувана на: 05.09.2019

Прикачени файлове: 9

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 16.09.2019

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9091423

Последна промяна: 03.09.2019

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 907999

Последна промяна: 18.04.2019

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 907997

Последна промяна: 18.04.2019

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 907995

Последна промяна: 18.04.2019

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9087471

Последна промяна: 18.06.2019

"Основен ремонт на покрив на Административна сграда, бул. "Княз Александър Батенберг" № 3 гр. Гурково

№ в профил на купувача: 001

Публикувана на: 12.03.2019

Прикачени файлове: 3

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 12.03.2019

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9085641

Последна промяна: 18.04.2019

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2019-0002

Последна промяна: 16.05.2019

„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Гурково , по две обособени позиции”

№ в профил на купувача: 001-2019

Публикувана на: 01.02.2019

Прикачени файлове: 23

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2019-0001

Последна промяна: 19.06.2019

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0012

Последна промяна: 15.04.2019

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2018-0011

Последна промяна: 10.06.2019

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0010

Последна промяна: 20.09.2018

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9079907

Последна промяна: 20.09.2018

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9079909

Последна промяна: 20.09.2018

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 863471

Последна промяна: 17.08.2018

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 863469

Последна промяна: 31.10.2018

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9080134

Последна промяна: 31.10.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0007

Последна промяна: 27.08.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0006

Последна промяна: 04.12.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0005

Последна промяна: 29.03.2019

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 001-2018

Публикувана на: 28.06.2018

Прикачени файлове: 7

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 06.07.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0003

Последна промяна: 05.10.2018

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 850278

Последна промяна: 06.06.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2018-0001

Последна промяна: 04.06.2018

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2017-0003

Последна промяна: 11.04.2018

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9070356

Последна промяна: 04.12.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 14.11.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067458

Последна промяна: 19.09.2017

Вид процедура: ДОГОВАРЯНЕ

Уникален № в АОП: 801211

Последна промяна: 05.10.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067650

Последна промяна: 18.09.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067084

Последна промяна: 05.10.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9067371

Последна промяна: 20.09.2017

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 003/2017

Публикувана на: 17.07.2017

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 26.07.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9065743

Последна промяна: 14.08.2017

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 002/2017

Публикувана на: 02.06.2017

Прикачени файлове: 15

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 26.07.2017

Вид процедура: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Уникален № в АОП: 00694-2017-0001

Последна промяна: 08.08.2017

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9062331

Последна промяна: 23.06.2017

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 001/2017

Публикувана на: 02.02.2017

Прикачени файлове: 9

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 10.02.2017

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА ОБЕКТ: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА В ГР. ГУРКОВО”.

№ в профил на купувача:

Публикувана на: 07.11.2016

Прикачени файлове: 4

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9058279

Последна промяна:

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 002-2016

Публикувана на: 20.09.2016

Прикачени файлове: 9

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 30.09.2016

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

№ в профил на купувача: 001-2016

Публикувана на: 20.09.2016

Прикачени файлове: 8

Вид процедура: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Уникален № в АОП:

Последна промяна: 29.09.2016

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9055928

Последна промяна: 16.09.2016

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9055925

Последна промяна: 18.10.2016

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения” по обособени позиции

№ в профил на купувача: 002

Публикувана на: 27.07.2016

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9055018

Последна промяна: 04.08.2016

Вид процедура: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Уникален № в АОП: 9054136

Последна промяна: 07.07.2016

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2016-0003

Последна промяна: 18.04.2017

„Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Гурково”

№ в профил на купувача: 003-2016

Публикувана на: 13.04.2016

Прикачени файлове: 2

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП: 9052741

Последна промяна: 13.04.2016

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП: 9052182

Последна промяна: 19.04.2016

„Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Гурково”- ПРЕКРАТЕНА

№ в профил на купувача: 001-2016

Публикувана на: 10.03.2016

Прикачени файлове: 8

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП: 9051140

Последна промяна: 12.04.2016

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2015-005

Последна промяна: 02.02.2016

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП: 9045447

Последна промяна:

Вид процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Уникален № в АОП: 00694-2015-003

Последна промяна: 28.09.2015

"Доставка на хранителни продукти"

№ в профил на купувача: 005-2015

Публикувана на: 28.07.2015

Прикачени файлове: 4

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП: 9044318

Последна промяна: 19.08.2015

"Ремонт на Народно Читалище "Изгрев-1924г." в с. Паничерево, общ. Гурково"

№ в профил на купувача: 2015-3

Публикувана на: 02.06.2015

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Гурково

№ в профил на купувача: 2015-2

Публикувана на: 26.03.2015

Прикачени файлове: 6

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП: 9040217

Последна промяна:

Вид процедура:

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

Вид процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален № в АОП:

Последна промяна:

МЕНЮ